فرشید امین زاده ekFarshiD

استراتژیست سئو

بعنوان یک استراتژیست سئو بشما و شرکت‌تان در ساختن تیمی برای مدیریت سئوی سایت و همین‌طور کنترل پروژه های سئو کمک می‌کنم. برای مدیریت سئوی کسب و کارتان به یک تیم سئو نیاز دارید و یک کارشناس ارشد سئو.

بشما کمک می‌کنم بتوانید یک کارشناس ارشد سئو استخدام کنید، تیم سئوی خودتان را داشته باشید و برای تعویض هریک از نیروهایتان در تیم سئو به شما راهکار ارائه می‌کنم

تصویر فرشید امین زاده

به بهترین شکل ممکن نیروی جدید سئو استخدام کنید و یا جایگزین نیروی قبلی کنید

تیمی قدرتمند را روی یک برنامه سئو تنظیم کنید و یک جریان کاری حساب‌شده داشته باشید

برای اهداف سئو تارگت یا هدفگذاری کنید و از تمام منابع در راستای یک استراتژی درست استفاده کنید

روش استفاده از داده‌ها در سئو را در تیم خود پیاده کنید و همیشه وضعیت را ساده گزارش کنید

استراتژیست سئو
ساخت و مدیریت تیم قدرتمند سئو

اگر تابحال تیم سئو نداشته اید یا نمیدانید چطور یک تیم سئو درون شرکت خود بسازید و آن را بدون هدر دادن سرمایه مدیریت کنید، وقتش رسیده از مشاوره ما استفاده کنید و یک تیم سئو درون شرکت خود بسازید تا اهداف بلندمدت کسب و کارتان در گوگل حضور داشته باشد

مدیریت تیم سئو

اگر هنوز هم در ساختن تیم سئو و یا کنترل پروژه سئو کسب و کارتان مردد هستید، نیازی به قانع شدن ندارید، شما باید تصمیم بگیرید که یک قدم درست برای رشد کسب و کارتان در اینترنت بردارید و آن سرمایه گذاری درست روی سئو است!

اگر هنوز هم در ساختن تیم سئو و یا کنترل پروژه سئو کسب و کارتان مردد هستید، نیازی به قانع شدن ندارید، شما باید تصمیم بگیرید که یک قدم درست برای رشد کسب و کارتان در اینترنت بردارید و آن سرمایه گذاری درست روی سئو است!

هدف‌گذاری در سئو

اگر هنوز هم در ساختن تیم سئو و یا کنترل پروژه سئو کسب و کارتان مردد هستید، نیازی به قانع شدن ندارید، شما باید تصمیم بگیرید که یک قدم درست برای رشد کسب و کارتان در اینترنت بردارید و آن سرمایه گذاری درست روی سئو است!

Close